De Opel dealer van Drachten en Heerenveen en de Hyundai Dealer van Sneek hebben een succesvolle doorstart gemaakt in Januari. De Campagne Siton Set Troch werd met een breed opgezette lokale campagne via de media gelanceerd, zodat iedereen wist dat ze er weer waren. Hiermee is de basis gelegd voor een verder vervolg, waarbij de aandacht meer op de vestigingen wordt gericht in een campagne Siton Welkom.